Calgary, Canada

Simplified Hungarian Naturalization (in Hungarian)

During the COVID-19 Pandemic new office protocols and procedures will be in place at the Consulate. Visits to the Consular offices must be made by appointment only. Please contact the office by the Contact us form and we will contact you to make an appointment and provide further instructions. Thank you for your patience and cooperation.

Simplified Hungarian Naturalization (in Hungarian)

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Kedvezményes honosítás

Minden kérelmezőnek ki kell töltenie, illetve be kell adnia a követezőket:

 • 1 db kérdőív (házastársak és kiskorú gyermekeik egy kérdőívet töltenek ki)
 • 1 db fénykép;
 • 1 db kézzel és magyarul írott életrajz;
 • 1 db formanyomtatvány a születés hazai anyakönyvezésének Kérelmezéséhez;
 • 1 db saját születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva (ha az anyakönyvi kivonat magyarul vagy magyarul is ki van álltiva, ne szükséges lefordítani).

Ha a kérelmező házas, elvált vagy özvegy, kérelmeznie kell házassága/elvált vagy özvegy családi állapota hazai anyakönyvezését is. Ehhez ki kel tölteni/beadni a következőket:

 • 1 db házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva (ha az anyakönyvi kivonat magyarul vagy magyarul is ki van álltiva, nem kell lefordítani);
 • 1 db formanyomtatvány a házasság hazai anyakönyvezésének kérelmezéséhez
 • elvált vagy özvegy családi állapot esetén a válást kimondó jogerős ítélet (Kanadában a certificate of divorce) vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással ellátva (ha az anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet vagy halotti anyakönyvi kivonat magyarul vagy magyarul is ki van álltiva, nem kell fordtítás)

Névmódosítás

Ha a kérelmező magyar eredetű családi és utóneve az eredeti születési anyakönyvi kivonatban átírt, nem magyar formában szerepel, lehet kérni a családi és utónév módosítását. Ehhez ki kell tölteni a névmódosítási kérelmet, és csatolni kell olyan eredeti iratot, ami igazolja, hogy kérelmező vagy felmenője a névmódosítás tárgyát képező nevet viselte. Nem szükséges külön igazolni a bejegyzett utónevek magyar változatának kérelmezését.

Magyar származás igazolása

Mindig konkrétan, eredeti irattal kell igazolni, hogy kérelmező, vagy egyik felmenője (szülő, vagy n agyszülő, vagy dédszülő) magyar állampolgárként született, vagy élete valamely szakaszában rendelkezett magyar állampolgársággal.

Példák:

 • ha kérelmező Magyarországon született (1921 előtt, 1938-45 között, vagy 1945 után) magyar születési anykönyvi kivonattal igazolja magyar állampolgárságát. Ha 1938 és 1945 között olyan területen született, ahol és amikor magyar fennhatóság érvényesült, de később a területet elcsatolták, akkor az adott országban kiálltott külföldi születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat is igazolhatja a magyar állampolgárság meglétét (a házassági és halotti anyakönyvi kivonat abban az esetben elfogadható, ha a benne található személyi adatokból ez konkrétan kiderül).
 • ha kérelmező felmenője Magyarországon született, akkor kérelmező külföldi, valamint felmenője magyar vagy külföldi születési anyakönyvi kivonatai együttesen igazolják a magyar származást.
 • ha kérelmező és szülője külföldön születtek, viszont az adott ági egyik nagyszülő Magyarországon született, akkor kérelmező, szülője és nagyszülője születési anyakönyvi kivonatai együttsen igazolják a magyar származást.
 • kérelmező vagy felmenője volt magyar útlevele, magyar állampolgársági bizonyítványa, illetőségi igazolása, magyar katonakönyve, iskolai bizonyítványa vagy egyéb hivatalos magyar irata(i) elegendő lehet a magyar származás igazolására.

Iratok becsatolása

Minden külföldi iratot eredeti vagy hitelesített másolat formájában, hitelesített magyar fordítással ellátva kell bemutatni. A kérelem beadásakor bemutatott eredeti iratról a nagykövetség maga is tud készíteni hiteles nmásolatot.

Letölthető kérelem nyomtatványok és még több információ a nagykövetség honlapján található:

Egyszerūsített honosítás

Állampolgársági honlap:

www.allampolgarsag.gov.hu

Hungarian Simplified Naturalization

Official Forms

Hungarian Resources & Links

Canadian Resources & Links

Government Links

Hungarian Embassies Around the World